دسته بندی

خدمات

[cz_gap height=”15px”]
[cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” id=”cz_69019″ sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;” cz_title=””]

خدمات

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” id=”cz_100217″ sk_overall=”padding:30px 50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

آنچه ما دقیقا انجام می دهیم؟

[/cz_title][cz_gap height_mobile=”0px”]

[cz_service_box type=”vertical” title=”سرمایه گذاری” style=”style11″ image=”786″ fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_98304″ sk_title=”font-size:28px;color:#ffffff;font-weight:600;padding-bottom:20px;” sk_overall=”background-color:#386995;padding:20px 40px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;” sk_image=”padding-top:20px;padding-bottom:10px;”]

لورم ایپسوم متن ساختگی از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box]

[cz_service_box type=”vertical” title=”همه در یک” style=”style11″ image=”787″ fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_19775″ sk_title=”font-size:28px;color:#ffffff;font-weight:600;padding-bottom:20px;” sk_overall=”background-color:#386995;padding:20px 40px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;” sk_image=”padding-top:20px;padding-bottom:10px;”]

لورم ایپسوم متن ساختگی از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box]

[cz_service_box type=”vertical” title=”بهترین هدف” style=”style11″ image=”788″ fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_34034″ sk_title=”font-size:28px;color:#ffffff;font-weight:600;padding-bottom:20px;” sk_overall=”background-color:#386995;padding:20px 40px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;” sk_image=”padding-top:20px;padding-bottom:10px;”]

لورم ایپسوم متن ساختگی از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box][cz_gap height=”15px”]

[cz_gap height=”40px” height_mobile=”0px”]
[cz_service_box type=”vertical” title=”بهترین هدف” style=”style11″ image=”788″ fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_16089″ sk_title=”font-size:28px;color:#ffffff;font-weight:600;padding-bottom:20px;” sk_overall=”background-color:#386995;padding:20px 40px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;” sk_image=”padding-top:20px;padding-bottom:10px;”]

لورم ایپسوم متن ساختگی از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box]

[cz_service_box type=”vertical” title=”ایمن و امن” style=”style11″ image=”785″ fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_98199″ sk_title=”font-size:28px;color:#ffffff;font-weight:600;padding-bottom:20px;” sk_overall=”background-color:#386995;padding:20px 40px 40px;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-bottom:30px;” sk_image=”padding-top:20px;padding-bottom:10px;”]

لورم ایپسوم متن ساختگی از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_93710″ sk_overall=”background-color:#eff5f5;padding:50px;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:rgba(0,0,0,0.2);border-radius:10px;”][cz_gap height=”65px”][cz_button title=”مشاوره رایگان” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_txt_move_left” sk_button=”font-size:16px;font-weight:400;background-color:#386995;padding-right:25px;padding-left:25px;border-style:solid;border-bottom-width:4px;border-color:#67bb80;border-radius:50px;” id=”cz_37732″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;border-style:solid;border-color:rgba(0,0,0,0.2);” icon=”fa fa-caret-left”][cz_gap height=”65px”][/cz_content_box][cz_gap height=”15px”]
[cz_gap height=”100px” height_mobile=”50px”]
[cz_gap height=”150px” height_mobile=”50px”]
[cz_image parallax_h=”v” parallax=”-12″ id=”cz_106428″ image=”589″ sk_css=”margin-top:-40px;border-radius:5px;”][/cz_image]
[cz_image parallax_h=”v” parallax=”12″ id=”cz_80434″ image=”590″ sk_css=”margin-top:28px;border-radius:5px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”20px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” id=”cz_76400″ sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;” sk_overall=”padding-right:20px;padding-left:20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;” cz_title=””]

صنایع هوشمند

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_67244″ sk_overall=”padding:30px 20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

صنعت نرم افزار هوشمند سریع رشد می کند.

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_53496″ sk_overall=”padding-right:20px;padding-left:20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]اتوماسیون خانگی، اتوماسیون ساختمان برای یک خانه است، به نام یک خانه هوشمند و یا خانه هوشمند. یک سیستم اتوماسیون خانه کنترل روشنایی، آب و هوا، سیستم های تفریحی و لوازم خانگی را کنترل می کند. همچنین ممکن است امنیت خانه مانند کنترل دسترسی و سیستم های هشدار را شامل شود.[/cz_title][cz_gap][cz_button title=”اطلاعات بیشتر” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_txt_move_left” css_animation=”none” sk_button=”font-size:13px;background-color:#386995;padding-right:25px;padding-left:25px;margin-left:20px;border-style:solid;border-bottom-width:3px;border-color:#67bb80;border-radius:50px;” id=”cz_96092″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;border-style:solid;border-color:rgba(0,0,0,0.2);” icon=”fa fa-caret-left” sk_button_tablet=”margin-left:0px;”]

[cz_gap height=”270px” height_mobile=”90px”]
[cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” id=”cz_89636″ sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;” cz_title=””]

های لایت ها

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” id=”cz_13567″ sk_overall=”padding:30px 50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

ویژگی های اصلی در یک نگاه

[/cz_title][cz_gap height=”70px” height_mobile=”0px”]

[cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” id=”cz_109674″]

طراحی گلوبال

بهترین طراحی و ظاهر
[/cz_title][cz_gap height=”23px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” id=”cz_17826″]

آسان

بسیار آسان برای یادگیری و استفاده
[/cz_title][cz_gap height=”23px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” id=”cz_100726″]

ایمن

فوق العاده امن و نرم افزار ایمن

[/cz_title][cz_gap height=”23px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” id=”cz_33968″]

فضای ابری

فایل های ما ذخیره شده در فضای ابری
[/cz_title][cz_gap height=”23px”]

[cz_image css_animation=”fadeIn” id=”cz_28395″ image=”533″ sk_css=”margin-top:5px;”][/cz_image]
[cz_title css_animation=”fadeInRight” text_center=”true” id=”cz_11254″]

یوزر فرندلی

بهترین تجربه کاربر
[/cz_title][cz_gap height=”23px”][cz_title css_animation=”fadeInRight” text_center=”true” id=”cz_38575″]

سریع

عملکرد بسیار سریع و خوب
[/cz_title][cz_gap height=”23px”][cz_title css_animation=”fadeInRight” text_center=”true” id=”cz_109520″]

برنامه ۵ ستاره

ما امتیاز ۵ ستاره داریم
[/cz_title][cz_gap height=”24px”][cz_title css_animation=”fadeInRight” text_center=”true” id=”cz_14517″]

رایگان

رایگان مادام العمر
[/cz_title][cz_gap height=”23px”]

[cz_gap height=”130px”]
[cz_gap height=”120px” height_mobile=”60px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” id=”cz_103036″ sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;” cz_title=””]

قیمت ها

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” id=”cz_23751″ sk_overall=”padding:30px 50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

طرح خود را انتخاب کنید و به ما بپیوندید

[/cz_title][cz_gap height=”300px”]

[cz_title shape=”circle” css_animation=”none” class=”z99″ id=”cz_44429″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:5px;border-color:#386995;top:30px;”]

رایگان
مادام العمر

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” css_animation=”none” id=”cz_107599″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-bottom:50px;border-style:solid;border-width:2px 2px 5px;border-color:#eff5f5;border-radius:10px;” sk_hover=”border-style:solid;box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.15);”][cz_gap height=”70px” id=”cz_99108″][cz_title id=”cz_13609″ sk_overall=”background-color:#eff5f5;width:100%;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

بسته پایه

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_25999″]

۵ GB Disk Space
۱ Databases List
Free Domain Registration
۱ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

[cz_gap height=”40px” id=”cz_43791″][cz_button title=”عضویت” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” sk_button=”font-size:14px;color:#386995;background-color:#eff5f5;padding:7px 30px;border-style:solid;border-bottom-width:3px;border-color:rgba(0,0,0,0.2);border-radius:50px;” id=”cz_89089″ link=”url:%23|||” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#386995;” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box]
[cz_title shape=”circle” css_animation=”none” id=”cz_63032″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-color:#386995;border-style:solid;border-width:5px;border-color:#eff5f5;top:30px;” class=”z99″]

۱۹دلار
ماهانه

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” css_animation=”none” id=”cz_55644″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-bottom:50px;border-style:solid;border-width:2px 2px 5px;border-color:#386995;border-radius:10px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.17);”][cz_gap height=”70px” id=”cz_99108″][cz_title id=”cz_96859″ sk_overall=”background-color:#386995;width:100%;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

بسته پرمیوم

[/cz_title][cz_gap height=”60px” id=”cz_25999″]

۵۰۰ GB Disk Space
۱۰۰ Databases List
۳ Free Domains Registration
۱ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

[cz_gap height=”70px” id=”cz_43791″][cz_button title=”عضویت” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” sk_button=”font-size:14px;color:#ffffff;background-color:#386995;padding:7px 30px;border-style:solid;border-bottom-width:3px;border-color:#67bb80;border-radius:50px;” id=”cz_80662″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;border-style:solid;border-color:rgba(0,0,0,0.2);” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box]
[cz_title shape=”circle” css_animation=”none” class=”z99″ id=”cz_54248″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:5px;border-color:#386995;top:30px;”]

۷۹دلار
سالانه

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” css_animation=”none” id=”cz_14070″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-bottom:50px;border-style:solid;border-width:2px 2px 5px;border-color:#eff5f5;border-radius:10px;” sk_hover=”border-style:solid;box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.15);”][cz_gap height=”70px” id=”cz_99108″][cz_title id=”cz_37103″ sk_overall=”background-color:#eff5f5;width:100%;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

بسته بی نهایت

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_25999″]

Unlimited Disk Space
۲۰۰ Databases List
۱۰ Free Domains Registration
۲ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

[cz_gap height=”40px” id=”cz_43791″][cz_button title=”عضویت” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” sk_button=”font-size:14px;color:#386995;background-color:#eff5f5;padding:7px 30px;border-style:solid;border-bottom-width:3px;border-color:rgba(0,0,0,0.2);border-radius:50px;” id=”cz_74063″ link=”url:%23|||” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#386995;” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box]
[cz_gap height=”70px”]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” css_animation=”fadeIn” id=”cz_33039″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#386995;padding-top:40px;padding-bottom:40px;border-width:2px;border-color:rgba(56,105,149,0.08);border-radius:7px;” sk_hover=”box-shadow:0px 3px 24px rgba(0,0,0,0.1);”]
[cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” icon=”fa czico-002-communication” id=”cz_68049″ sk_icon_before=”font-size:28px;color:#ffffff;background-color:#67bb80;padding:10px;margin-right:10px;margin-left:30px;border-radius:50px;” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:20px;display:none;” sk_overall_tablet=”text-align:center;”]

مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید یا ایمیل برای دریافت مشاوره رایگان ارسال کنید[/cz_title]

[cz_gap height=”20px”][cz_button title=”مشاوره رایگان” btn_position=”cz_btn_right cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_txt_move_left” sk_button=”font-size:18px;background-color:#67bb80;padding-right:30px;padding-left:30px;margin-right:20px;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:rgba(0,0,0,0.2);border-radius:50px;” id=”cz_29362″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;” icon=”fa fa-caret-left” sk_button_tablet=”font-size:14px;padding-right:20px;padding-left:20px;margin-right:0px;”]
[/cz_content_box]