دسته بندی

خانه ۲

[cz_service_box type=”vertical” title=”فضای ابری” style=”style11″ image=”500″ size=”full” fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_40990″ sk_title=”font-size:26px;font-weight:500;padding-bottom:20px;” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:30px;margin-top:-130px;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-top:-50px;margin-bottom:30px;” sk_image=”width:110px;” sk_overall_mobile=”margin-top:-30px;” cz_service_box=””]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box]

[cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی گلوبال” style=”style11″ image=”499″ size=”full” fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_73292″ sk_title=”font-size:26px;font-weight:500;padding-bottom:15px;” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:30px;margin-top:-130px;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-top:0px;margin-bottom:30px;” sk_image=”width:110px;” sk_overall_mobile=”margin-top:30px;” cz_service_box=””]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box]

[cz_service_box type=”vertical” title=”هوشمند” style=”style11″ image=”498″ size=”full” fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_57220″ sk_title=”font-size:26px;font-weight:500;padding-bottom:15px;” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:30px;margin-top:-130px;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-top:0px;margin-bottom:30px;” sk_image=”width:110px;” sk_overall_mobile=”margin-top:30px;” cz_service_box=””]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box]

[cz_service_box type=”vertical” title=”پشتیبانی اَپ” style=”style11″ image=”500″ size=”full” fx_hover=”fx_up_hover” css_animation=”none” id=”cz_74493″ sk_title=”font-size:26px;font-weight:500;padding-bottom:15px;” sk_overall=”background-color:#ffffff;padding:30px;margin-top:-130px;border-radius:7px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.1);” sk_overall_tablet=”margin-top:0px;margin-bottom:30px;” sk_image=”width:110px;” sk_overall_mobile=”margin-top:30px;” cz_service_box=””]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/cz_service_box][cz_gap height=”15px”]

[cz_gap height=”100px” height_mobile=”30px”]
[cz_gap height=”150px”]
[cz_image parallax_h=”v” parallax=”-12″ id=”cz_106428″ image=”589″ sk_css=”margin-top:-40px;border-radius:5px;”][/cz_image]
[cz_image parallax_h=”v” parallax=”12″ id=”cz_103241″ image=”590″ sk_css=”margin-top:45px;border-radius:5px;”][/cz_image]
[cz_gap][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_15426″ sk_overall=”padding-right:20px;padding-left:20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;margin-top:50px;” sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;”]

اپلیکیشن خانه هوشمند

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_51357″ sk_overall=”padding:30px 20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

صنعت نرم افزار هوشمند سریع رشد می کند.

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_66633″ sk_overall=”padding-right:20px;padding-left:20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]اتوماسیون خانگی یا domotics اتوماسیون ساختمان برای یک خانه است، به نام یک خانه هوشمند و یا خانه هوشمند. یک سیستم اتوماسیون خانه کنترل روشنایی، آب و هوا، سیستم های تفریحی و لوازم خانگی را کنترل می کند. همچنین ممکن است امنیت خانه مانند کنترل دسترسی و سیستم های هشدار را شامل شود. به نام یک خانه هوشمند و یا خانه هوشمند. یک سیستم اتوماسیون خانه کنترل روشنایی، آب و هوا، سیستم های تفریحی و لوازم خانگی را کنترل می کند.[/cz_title][cz_gap][cz_button title=”اطلاعات بیشتر” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_txt_move_left” css_animation=”none” sk_button=”font-size:13px;background-color:#386995;padding-right:25px;padding-left:25px;margin-left:20px;border-radius:50px;” id=”cz_105240″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;” icon=”fa fa-caret-left” sk_button_tablet=”margin-left:0px;”]

[cz_gap height=”170px” height_mobile=”90px”]
[cz_gap height=”29px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_57075″]

طراحی جهانی

بهترین طراحی و ظاهر
[/cz_title][cz_gap height=”25px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_35879″]

آسان

بسیار آسان برای یادگیری و استفاده
[/cz_title][cz_gap height=”25px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_45302″]

ایمن

برنامه فوق العاده امن و ایمن
[/cz_title][cz_gap height=”25px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_left” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_75850″]

فضای ابری

فایل های ما ذخیره شده در فضای ابری
[/cz_title][cz_gap height=”23px”]

[cz_image css_animation=”fadeIn” id=”cz_12207″ image=”613″ sk_css=”margin-top:5px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”29px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_right” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_77803″]

یوزر فرندلی

بهترین تجربه کاربر
[/cz_title][cz_gap height=”25px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_right” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_68871″]

سریع

بهترین عملکرد
[/cz_title][cz_gap height=”25px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_right” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_14456″]

برنامه ۵ ستاره

برنامه ما امتیاز ۵ ستاره دارد
[/cz_title][cz_gap height=”25px”][cz_title title_pos=”cz_title_pos_right” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_54400″]

رایگان

رایگان مادام العمر
[/cz_title][cz_gap height=”23px”]

[cz_gap height=”170px” height_mobile=”20px”]
[cz_gap height=”30px”]
[cz_gap][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_27244″ sk_overall=”padding-right:20px;padding-left:20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;margin-top:50px;” sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;”]

برنامه خانه هوشمند

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_52943″ sk_overall=”padding:30px 20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

صنعت نرم افزار هوشمند سریع رشد می کند.

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_79135″ sk_overall=”padding-right:20px;padding-left:20px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]اتوماسیون خانگی یا domotics اتوماسیون ساختمان برای یک خانه است، به نام یک خانه هوشمند و یا خانه هوشمند. یک سیستم اتوماسیون خانه کنترل روشنایی، آب و هوا، سیستم های تفریحی و لوازم خانگی را کنترل می کند. همچنین ممکن است امنیت خانه مانند کنترل دسترسی و سیستم های هشدار را شامل شود.به نام یک خانه هوشمند و یا خانه هوشمند. یک سیستم اتوماسیون خانه کنترل روشنایی، آب و هوا، سیستم های تفریحی و لوازم خانگی را کنترل می کند.[/cz_title][cz_gap][cz_button title=”اطلاعات بیشتر” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_txt_move_left” css_animation=”none” sk_button=”font-size:13px;background-color:#386995;padding-right:25px;padding-left:25px;margin-left:20px;border-radius:50px;” id=”cz_75051″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;” icon=”fa fa-caret-left” sk_button_tablet=”margin-left:0px;”][cz_gap height=”20px” height_mobile=”90px”]

[cz_image parallax_h=”v” parallax=”-12″ id=”cz_31988″ image=”608″ sk_css=”margin-top:-20px;border-radius:5px;”][/cz_image]
[cz_image parallax_h=”v” parallax=”12″ id=”cz_35873″ image=”609″ sk_css=”margin-top:60px;border-radius:5px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”270px” height_mobile=”50px”]
[cz_gap height=”90px” height_mobile=”40px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” id=”cz_56256″ sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;”]

نظرات مشتریان

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” id=”cz_14825″ sk_overall=”padding:30px 50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

مشتریان ما درمورد ما چه می گویند؟

[/cz_title][cz_carousel gap=”20px” arrows_position=”no_arrows” dots_position=”dots_bc” dots_style=”dots_circle dots_circle_2″ css_animation=”fadeInUp” infinite=”true” autoplay=”true” id=”cz_85574″ dots_color=”#386995″ sk_overall=”padding-bottom:20px;”][cz_testimonials style=”6″ name=”جان کارتر” subname=”صاحب کسب و کار” id=”cz_109065″ avatar=”525″ sk_content=”background-color:#ffffff;margin-top:65px;margin-bottom:25px;border-radius:5px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.09);” sk_avatar=”border-style:solid;border-width:5px;border-color:#ffffff;box-shadow:0px -12px 16px rgba(0,0,0,0.08);” sk_name=”font-size:20px;color:#386995;font-weight:400;” sk_subname=”font-size:12px;color:rgba(0,0,0,0.4);”]

شرکت شما در نگه داشتن من در کار بزرگ بوده است، آنها همیشه چیز دیگری را خط می زنند.

[/cz_testimonials][cz_testimonials style=”6″ name=”جنیفر کارتر” subname=”موسس شرکت” id=”cz_105095″ avatar=”526″ sk_content=”background-color:#ffffff;margin-top:65px;margin-bottom:25px;border-radius:5px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.09);” sk_avatar=”border-style:solid;border-width:5px;border-color:#ffffff;box-shadow:0px -12px 16px rgba(0,0,0,0.08);” sk_name=”font-size:20px;color:#386995;font-weight:400;” sk_subname=”font-size:12px;color:rgba(0,0,0,0.4);”]

شرکت شما در نگه داشتن من در کار بزرگ بوده است، آنها همیشه چیز دیگری را خط می زنند.

[/cz_testimonials][cz_testimonials style=”6″ name=”جو لی” subname=”صاحب کسب و کار” id=”cz_85685″ avatar=”527″ sk_content=”background-color:#ffffff;margin-top:65px;margin-bottom:25px;border-radius:5px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.09);” sk_avatar=”border-style:solid;border-width:5px;border-color:#ffffff;box-shadow:0px -12px 16px rgba(0,0,0,0.08);” sk_name=”font-size:20px;color:#386995;font-weight:400;” sk_subname=”font-size:12px;color:rgba(0,0,0,0.4);”]

شرکت شما در نگه داشتن من در کار بزرگ بوده است، آنها همیشه چیز دیگری را خط می زنند.

[/cz_testimonials][cz_testimonials style=”6″ name=”آماندا لیانو” subname=”برنامه نویس” id=”cz_98931″ avatar=”528″ sk_content=”background-color:#ffffff;margin-top:65px;margin-bottom:25px;border-radius:5px;box-shadow:0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.09);” sk_avatar=”border-style:solid;border-width:5px;border-color:#ffffff;box-shadow:0px -12px 16px rgba(0,0,0,0.08);” sk_name=”font-size:20px;color:#386995;font-weight:400;” sk_subname=”font-size:12px;color:rgba(0,0,0,0.4);”]

شرکت شما در نگه داشتن من در کار بزرگ بوده است، آنها همیشه چیز دیگری را خط می زنند.

[/cz_testimonials][/cz_carousel][cz_gap height=”100px” height_mobile=”60px”]

[cz_gap height=”120px” height_mobile=”60px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” id=”cz_52614″ sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;”]

برنامه هوشمند

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” id=”cz_26334″ sk_overall=”padding:30px 50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

آمار صنعت نرم افزار هوشمند

[/cz_title][cz_gap height_mobile=”0px”]

[cz_gap height_mobile=”20px”][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_11326″ sk_overall=”padding-right:50px;padding-left:50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]اتوماسیون خانگی یا domotics اتوماسیون ساختمان برای یک خانه است، به نام یک خانه هوشمند و یا خانه هوشمند. یک سیستم اتوماسیون خانه کنترل روشنایی، آب و هوا، سیستم های تفریحی و لوازم خانگی را کنترل می کند. همچنین ممکن است امنیت خانه مانند کنترل دسترسی و سیستم های هشدار را شامل شود.[br][br]

هنگامی که با اینترنت متصل می شوید، دستگاه های خانگی یک جزء مهمی از اینترنت چیزها هستند.سیستم اتوماسیون خانه به طور معمول دستگاه های کنترل شده را به یک مرکز مرکزی یا “دروازه” وصل می کند.[/cz_title]

[cz_gap height=”40px”][cz_progress_bar title=”توسعه اپلیکیشن” style=”pbar2″ id=”cz_34370″ sk_title=”font-size:18px;color:#386995;font-weight:500;” sk_icon=”color:#386995;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#67bb80;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#386995,#67bb80);” sk_title_tablet=”font-size:14px;margin-top:-5px;”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”مشتریان خاص” number=”97%” style=”pbar2″ id=”cz_59060″ sk_title=”font-size:18px;color:#386995;font-weight:500;” sk_icon=”color:#386995;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#67bb80;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#386995,#67bb80);” sk_title_tablet=”font-size:14px;margin-top:-5px;”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”تحقیق و توسعه” number=”86%” style=”pbar2″ id=”cz_86418″ sk_title=”font-size:18px;color:#386995;font-weight:500;” sk_icon=”color:#386995;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#67bb80;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#386995,#67bb80);” sk_title_tablet=”font-size:14px;letter-spacing:0px;margin-top:-5px;”][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”عنوان را وارد کنید” number=”92%” style=”pbar2″ id=”cz_16565″ sk_title=”font-size:18px;color:#386995;font-weight:500;” sk_icon=”color:#386995;” sk_num=”font-size:13px;color:#ffffff;background-color:#67bb80;padding-right:12px;padding-left:12px;border-radius:35px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#386995,#67bb80);” sk_title_tablet=”font-size:14px;margin-top:-5px;”]
[cz_gap height=”90px” height_mobile=”40px”][cz_button title=”نمایش گزارش کامل” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” css_animation=”fadeInUp” sk_button=”font-size:20px;background-color:#67bb80;padding-right:35px;padding-left:35px;border-radius:50px;” id=”cz_14663″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#386995;” icon=”fa fa-caret-left” sk_button_tablet=”font-size:18px;” sk_button_mobile=”font-size:13px;letter-spacing:0px;padding-right:20px;padding-left:20px;”]
[cz_gap height=”130px” height_mobile=”70px”]
[cz_gap height=”280px” height_mobile=”100px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_85905″ sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;”]

همکاران

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” id=”cz_61096″ sk_overall=”padding:30px 50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

همکاران و حامیان ما

[/cz_title][cz_gallery layout=”cz_grid_carousel” hover=”cz_grid_1_no_hover” slidestoshow=”5″ arrows_position=”arrows_bc” prev_icon=”fa czico-135-arrows-5″ next_icon=”fa czico-134-arrows-6″ infinite=”true” id=”cz_90213″ images=”417,419,418,416,420,415″ sk_con=”padding:40px;” sk_prev_icon=”font-size:-2px;color:#386995;margin-left:15px;bottom:-10px;” sk_next_icon=”color:#386995;margin-left:15px;bottom:-10px;” sk_img=”background-color:#ffffff;padding:15px 20px;border-radius:5px;box-shadow:0px 3px 20px rgba(0,0,0,0.06);”][cz_gap height=”270px” height_mobile=”100px”]

[cz_gap height=”110px” height_mobile=”50px”][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” css_animation=”fadeIn” id=”cz_41268″ sk_overall=”color:#ffffff;border-style:solid;border-width:2px;border-color:rgba(56,105,149,0.08);border-radius:5px;” sk_hover=”box-shadow:0px 3px 24px rgba(0,0,0,0.1);”]
[cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” icon=”fa czico-002-communication” id=”cz_103461″ sk_icon_before=”font-size:38px;color:#ffffff;background-color:#386995;margin-left:30px;border-radius:50px;” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:20px;display:none;” sk_overall_tablet=”text-align:center;”]

مشاوره رایگان

با ما تماس بگیرید یا ایمیل برای دریافت مشاوره رایگان ارسال کنید[/cz_title]

[cz_gap height=”20px”][cz_button title=”مشاوره رایگان” btn_position=”cz_btn_right cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_txt_move_right” sk_button=”font-size:18px;background-color:#386995;padding-right:30px;padding-left:30px;margin-right:20px;border-radius:50px;” id=”cz_99112″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;” icon=”fa fa-caret-left” sk_button_tablet=”font-size:14px;padding-right:20px;padding-left:20px;margin-right:0px;”]
[/cz_content_box]
[cz_gap height=”220px” height_mobile=”60px”]
[cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_29436″ sk_overall_tablet=”margin-top:50px;” sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;”]

اعضا

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_92703″ sk_overall=”padding:30px 0px;”]

تیم ما

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” text_center=”true” id=”cz_43781″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/cz_title][cz_gap height=”60px”][cz_button title=”همه اعضای تیم” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_txt_move_right” css_animation=”fadeIn” sk_button=”font-size:13px;background-color:#386995;padding-right:25px;padding-left:25px;border-radius:50px;” id=”cz_20646″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;” icon=”fa fa-caret-left”][cz_gap]

[cz_carousel slidestoshow_tablet=”1″ gap=”20px” arrows_position=”arrows_br” prev_icon=”fa czico-201-back” next_icon=”fa czico-188-arrows-2″ infinite=”true” id=”cz_79241″ sk_next_icon=”color:rgba(56,105,149,0.6);right:20px;” sk_prev_icon=”color:rgba(56,105,149,0.6);right:20px;” sk_prev_icon_hover=”color:#386995;” sk_next_icon_hover=”color:#386995;”][cz_team style=”cz_team_2″ image=”526″ social_align=”tac” fx=”cz_social_fx_0″ id=”cz_100979″ sk_overall=”background-color:#386995;padding-bottom:20px;border-radius:10px;” sk_image_con=”border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:8px 8px 0 0;” sk_image_img=”opacity:1″ sk_image_img_hover=”opacity:0.4″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook-square%22%2C%22title%22%3A%22FaceBook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter-square%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_social_con=”padding-top:170px;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:0px;margin-right:-4px;margin-left:-4px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;”]

جین کارتر توسعه دهنده

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ image=”527″ social_align=”tac” fx=”cz_social_fx_0″ id=”cz_76841″ sk_overall=”background-color:#386995;padding-bottom:20px;border-radius:10px;” sk_image_con=”border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:8px 8px 0 0;” sk_image_img=”opacity:1″ sk_image_img_hover=”opacity:0.4″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook-square%22%2C%22title%22%3A%22FaceBook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter-square%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_social_con=”padding-top:170px;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:0px;margin-right:-4px;margin-left:-4px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;”]

جو لی وو موسس

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ image=”528″ social_align=”tac” fx=”cz_social_fx_0″ id=”cz_54115″ sk_overall=”background-color:#386995;padding-bottom:20px;border-radius:10px;” sk_image_con=”border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:8px 8px 0 0;” sk_image_img=”opacity:1″ sk_image_img_hover=”opacity:0.4″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook-square%22%2C%22title%22%3A%22FaceBook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter-square%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_social_con=”padding-top:170px;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:0px;margin-right:-4px;margin-left:-4px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;”]

آماندا دوا توسعه دهنده

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ image=”525″ social_align=”tac” fx=”cz_social_fx_0″ id=”cz_91200″ sk_overall=”background-color:#386995;padding-bottom:20px;border-radius:10px;” sk_image_con=”border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#67bb80;border-radius:8px 8px 0 0;” sk_image_img=”opacity:1″ sk_image_img_hover=”opacity:0.4″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook-square%22%2C%22title%22%3A%22FaceBook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter-square%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-linkedin-square%22%2C%22title%22%3A%22Linkedin%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_social_con=”padding-top:170px;” sk_icons=”font-size:24px;color:#ffffff;padding-right:0px;padding-left:0px;margin-right:-4px;margin-left:-4px;” sk_icons_hover=”color:#ffffff;”]

Mark Smith Manager

[/cz_team][/cz_carousel][cz_gap height=”90px”]

[cz_gap height=”230px” height_mobile=”20px”]
[cz_gap height=”40px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeIn” id=”cz_76323″ sk_overall=”padding-right:50px;padding-left:50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;” sk_lines=”background-color:#67bb80;width:30px;height:2px;top:7px;”]

قیمت ها

[/cz_title][cz_title css_animation=”fadeIn” id=”cz_25550″ sk_overall=”padding:30px 50px;” sk_overall_tablet=”padding-right:0px;padding-left:0px;”]

طرح خود را انتخاب کنید و به ما بپیوندید

[/cz_title][cz_gap height=”100px”]

[cz_title shape=”circle” css_animation=”fadeIn” class=”z99″ id=”cz_81991″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-color:#eff5f5;top:30px;”]

رایگان
مادام العمر

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” css_animation=”fadeIn” id=”cz_64797″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-bottom:50px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#eff5f5;border-radius:10px;” sk_hover=”border-style:solid;box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.15);” anim_delay=”100ms”][cz_gap height=”70px” id=”cz_99108″][cz_title id=”cz_40489″ sk_overall=”background-color:#eff5f5;width:100%;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

بسته پایه

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_25999″]

۵ GB Disk Space
۱ Databases List
Free Domain Registration
۱ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

[cz_gap height=”40px” id=”cz_43791″][cz_button title=”عضویت” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” sk_button=”font-size:14px;color:#386995;background-color:#eff5f5;padding:4px 30px 6px;border-radius:50px;” id=”cz_73271″ link=”url:%23|||” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#386995;” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box]
[cz_title shape=”circle” css_animation=”fadeIn” class=”z99″ id=”cz_57395″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-color:#386995;top:30px;” anim_delay=”300ms”]

۱۹دلار
ماهانه

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” css_animation=”fadeIn” id=”cz_39945″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-bottom:50px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#386995;border-radius:10px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.17);” anim_delay=”400ms”][cz_gap height=”70px” id=”cz_99108″][cz_title id=”cz_89124″ sk_overall=”background-color:#386995;width:100%;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

بسته پرمیوم

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_25999″]

۵۰۰ GB Disk Space
۱۰۰ Databases List
۳ Free Domains Registration
۱ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

[cz_gap height=”40px” id=”cz_43791″][cz_button title=”عضویت” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” sk_button=”font-size:14px;color:#ffffff;background-color:#386995;padding:4px 30px 6px;border-radius:50px;” id=”cz_83074″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#67bb80;” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box]
[cz_title shape=”circle” css_animation=”fadeIn” class=”z99″ id=”cz_39602″ sk_overall=”margin-bottom:-30px;” sk_shape=”font-size:140px;background-color:#eff5f5;top:30px;” anim_delay=”600ms”]

۷۹دلار
سالانه

[/cz_title][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” css_animation=”fadeIn” id=”cz_41189″ sk_overall=”background-color:#ffffff;padding-bottom:40px;margin-bottom:50px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#eff5f5;border-radius:10px;” sk_hover=”border-style:solid;box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.15);” anim_delay=”700ms”][cz_gap height=”70px” id=”cz_99108″][cz_title id=”cz_75965″ sk_overall=”background-color:#eff5f5;width:100%;padding:5px 32px;margin-top:15px;margin-right:-32px;margin-left:-32px;”]

بسته نامحدود

[/cz_title][cz_gap height=”30px” id=”cz_25999″]

Unlimited Disk Space
۲۰۰ Databases List
۱۰ Free Domains Registration
۲ Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

[cz_gap height=”40px” id=”cz_43791″][cz_button title=”عضویت” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” sk_button=”font-size:14px;color:#386995;background-color:#eff5f5;padding:4px 30px 6px;border-radius:50px;” id=”cz_25800″ link=”url:%23|||” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#386995;” icon=”fa fa-long-arrow-left” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/cz_content_box]
[cz_gap height=”70px” height_mobile=”40px”][cz_button title=”تماس بگیرید: ۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸″ btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” css_animation=”fadeInUp” sk_button=”font-size:22px;background-color:#67bb80;padding-right:35px;padding-left:35px;border-radius:50px;” id=”cz_31815″ link=”url:%23|||” sk_hover=”background-color:#386995;” icon=”fa fa-phone” sk_button_tablet=”font-size:18px;” sk_button_mobile=”font-size:13px;letter-spacing:0px;padding-right:20px;padding-left:20px;”]
[cz_gap height=”100px” height_tablet=”30px”]